Anita Ebbing Ontwerp E:info@anita-ebbing-ontwerp.nl

Handboek inrichting bedrijventerrein

Gemeente Groningen (2007) 

Opdrachtgever gemeente Groningen en gemaakt i.s.m. ambtenaren van afdeling Ruimte, het Atelier.
Beeldkwaliteitsplan met (her)inrichtingsvoorstellen voor openbare ruimte van een oud bedrijventerrein direct bij het centrum van de stad Groningen.

 

Paginavoorbeelden: wegen en profielen, referentiebeelden architectuur en inrichtingselementen.