Anita Ebbing Ontwerp E:info@anita-ebbing-ontwerp.nl

Inrichting woonwijk Hof te Berkel, Horst aan de Maas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

De gemeente Horst aan de Maas heeft  de laatste jaren aan een totale herinrichting van het centrum gewerkt. Woonwijk Hof te Berkel is een onderdeel van de aansluitingen op het centrum. Dit gebied is herontwikkeld door het afbreken van oude zorggebouwen en woningen. Daardoor kwam ruimte vrij voor een nieuwe woonwijk met verschillende woonmilieu’s en voor verschillende leeftijdscategorieën waarbij de zorg van vooral ouderen in geïntegreerd wordt. De inrichting van de openbare ruimte loopt gelijk op met de bouw van de woningen en de aanleg is nog in volle gang. Anita Ebbing en Anjo Verhoeven zijn de bedenkers van een passende inrichting van het groen, zitplekken, en (speel)pleintjes.
Ontwerp : Anjo Verhoeven en Anita Ebbing