Anita Ebbing Ontwerp E:info@anita-ebbing-ontwerp.nl

Sevenheym

Voor de grootste zorgorganisatie van NoordLimburg, de Zorggroep Venlo, zijn reeds twee binnentuinen ontworpen voor ouderen met dementie. Een heel specifieke doelgroep die in een besloten woongemeenschap leven en waar het verleden en de zintuigen heel belangrijk voor zijn. Elke tuin is patiëntvriendelijk en herkenbaar gehouden en nodigt uit tot diverse
activiteiten. Naast (wandel)ommetjes en kleurrijke borders is gedacht aan vogels en aaidieren, water, zitjes en schaduw. Moestuintjes en fruitbomen geven de bewoners aanleiding om de handen uit de mouwen te steken.
Ontwerp : Anjo Verhoeven en Anita Ebbing

 

 

Inrichtingsplan Sevenheym


Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp.


Details en maatvoering


Herkenbare beplanting, begaanbare paden, molensteen met water, en de tuinkabouter.


Kippenren, pergola’s. rozenperken en moestuintjes.