Anita Ebbing Ontwerp E:info@anita-ebbing-ontwerp.nl

Tuinontwerp Beschermd Wonen Onder de Wieën Blerick

 

De Zorggroep Venlo heeft Anita Ebbing en Anjo Verhoeven wederom ingeschakeld voor een tuinontwerp bij de kleinschalige groepswoningen voor dementerende en somatische cliënten te Blerick, Venlo.  De compacte tuinopbouw met laag en hoog liggende separate tuinen was een nieuwe ontwerpuitdaging. 

In een tijdsbestek van 4 maanden werd  het ontwerp tot aan de begeleiding in de uitvoering verzorgd en  konden de eerste bewoners op het geplande moment verhuizen. Kenmerk van de vormgeving zijn de gebogen lijnen in contrast tot het rechtlijnige van de gebouwen en oplossingen hoogteverschillen. De gebogen lijnen geven in de tuin richting aan de looproutes én ze verzachten het hoogteverschil op een natuurlijke wijze.