Anita Ebbing Ontwerp E:info@anita-ebbing-ontwerp.nl

Burgerinitiatieven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2012 actief aan de slag gegaan met het samen oprichten van een wijkplatform en het schrijven van een wijkontwikkelingsplan.

De meest voorkomende activiteiten zijn het begeleiden van bewonerswerkgroepen, het signaleren en communiceren van vragen en oplossingen. het op de hoogte houden van de wijk van de belangrijkste gemeentelijke beleidszaken. Initiatief nemen in het  proces van burger- en gemeenteparticipatie door het organiseren van netwerk- en bewustzijnsprocessen, inhoudelijke discussievoering en dialogen en het deelnemen aan zelfsturingsprocessen of plannen.